Register účtovných závierok

Register účtovných závierok vznikol s cieľom zlepšenia a zjednodušenia podnikateľského prostredia a zníženia administratívnej náročnosti podnikania. Zároveň má zlepšiť dostupnosť a kvalitu informácií o účtovných jednotkách. Register je zriadený zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Register je informačným systémom verejnej správy, ktorého prevádzkovateľom je rozpočtová organizácia DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava.

Register začal plniť svoje úlohy od 1. januára 2014 a povinne zverejňuje účtovné dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákona zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr. Pomocou webovej stránky môžu používatelia:

  • vyhľadávať v zozname účtovných jednotiek,
  • prezerať dostupné účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejňované v registri,
  • prezerať, ukladať a tlačiť účtovné výkazy a ďalšie dokumenty zverejňované v registri.

V registri sa nachádzajú neúplné účtovné závierky za obdobie 2009 až 2012, ktoré majú len informatívny charakter. Účtovné závierky za uvedené obdobie neobsahujú časť – poznámky, ani účtovné závierky účtovných jednotiek, ktoré sa nespracovávali do roku 2012.

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.