Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 05.05.2022

FINAX, o.c.p., a.s.

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

FINAX, o.c.p., a.s.

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
Oznámenie o dátume schválenia k 31.12.2021

Účtovná závierka
Individuálna
Riadna

Za obdobie
od:
01/2021
do:
12/2021

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie
od:
01/2020
do:
12/2020

Typ účtovnej jednotky:
Obchodník s cennými papiermi účtujúci podľa slovenských právnych predpisov
Daňové identifikačné číslo:
2120663842
IČO:
51306727
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:
Finax, o.c.p., a. s.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
Bajkalská
Číslo:
19B
PSČ:
82101
Obec:
Bratislava
Telefónne číslo:
-
E-mailová adresa:
-

Dátum zostavenia účtovnej závierky:
23.03.2022
Dátum schválenia účtovnej závierky:
27.04.2022

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.